On-Line poručivanje

Postupak sa kupljenim sadnicama i sadnja

Sadnja može da se izvodi od početka novembra, posle završetka vegetacije (kada opadne lišće), pa do početka kretanja vegetacije, polovina aprila.

Sadnja se obavlja na dubini na kojoj su sadnice bile u rasadniku uz prethodnu pripremu korenovog sistema (skraćivanje žila) i prekraćivanje sadnice na željenu visinu.

Sadnice se sade u prethodno iskopane jame, čija širina i visina i dubina treba da bude takva da se normalno smesti korenov sistem. Preko žila se stavlja sloj plodne zemlje koja se dobro nagazi, zatim sloj zgorelog stajnjaka i ponovo zemlja koja se nagazi uz obavezno zalivanje.

Ako se sadnja ne obavlja odmah po preuzimanju sadnica u rasadniku, sadnice treba dobro utrapiti da ne dođe do sušenja korenovog sistema, oštećenja od mraza i glodara (miševi).

Sadnice jabuka
Sadnice kruška